Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

My Place

Written by Konstantina Ninka B4


CYCLADES
The Cyclades are an island group in the Aegean Sea.  They are one of the island groups which constitute the Aegean archipelago. The name refers to the islands around the sacred island of Delos.


Administration

The Cyclades Prefecture was one of the prefectures of Greece. As a part of the 2011 Kallikratis government reform, the prefecture was abolished, and its territory was divided into nine regional units of the South Aegean region:

Ø Andros
Ø Kea-Kythnos
Ø Milos
Ø Mykonos
Ø Naxos
Ø Paros
Ø Thira
Ø Syros
ØTinos


History
The significant Late Neolithic and Early Bronze Age Cycladic culture is best known for its schematic, flat idols carved out of the islands' pure white marble centuries before the great Middle Bronze Age Minoan civilization arose in Crete, to the south: these figures have been looted from burials to satisfy a thriving Cycladic antiquities market since the early 20th century.


Γράφει η Κωνστανντίνα Νίνκα Β4
ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Οι Κυκλάδες είναι ένα σύμπλεγμα νησιών στο Αιγαίο Πέλαγος. Πρόκειται για μία από τις νησιωτικές ομάδες που αποτελούν το αρχιπέλαγος του Αιγαίου. Το όνομα αναφέρεται στα νησιά γύρω από το ιερό νησί της Δήλου το ιερό νησί της Δήλου.


Διαχείριση
Ο Νομός Κυκλάδων ήταν ένας από τους νομούς της Ελλάδα. Ως μέρος της κυβέρνησης μεταρρύθμιση Καλλικράτης 2011, ο νομός καταργήθηκε, και το έδαφός της χωρίστηκε σε εννέα περιφερειακές μονάδες της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:

Άνδρος
 Κέα-Κύθνος        
 Μήλου
Μύκονο
 Νάξου
Πάρο
 Θήρα
 Σύρος
 Τήνος


ΙΣΤΟΡΙΑ
Η σημαντική Ύστερη Νεολιθική και την Πρώιμη πολιτισμού της Εποχής του Χαλκού Κυκλαδικής είναι περισσότερο γνωστή για το σχηματικό του, επίπεδη είδωλα σκαλισμένα από καθαρό λευκό μάρμαρο αιώνες των νησιών πριν από τη μεγάλη Μέση Εποχή του Χαλκού Μινωικός πολιτισμός γεννήθηκε στην Κρήτη, στα νότια: οι αριθμοί αυτοί έχουν λεηλατηθεί από ταφές για να ικανοποιήσει μια ακμάζουσα αγορά των Κυκλάδων αρχαιοτήτων από τις αρχές του 20ου αιώνα.